Tập huấn nâng cao kiến thức về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cho người dân các xã đặc biệt khó khăn khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đợt I

Trong thời gian từ ngày 10/8 đến ngày 31/8/2023, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đã phối hợp với UBND các xã: Ma Nới, Phước Hà, Phước Chiến, Phước Kháng, Bắc Sơn, Phước Đại, Phước Thành mở lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho đồng bào dân tộc thiểu số về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Các chuyển đề tập huấn bao gồm: Vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới; Vai trò Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội trong xây dựng nông thôn mới; Những vấn đề trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới ở thôn và Xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn.

Tham gia các lớp tập huấncán bộ Ban Phát triển thôn, Mặt trận và các chi hội cấp thôn (Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Chi đoàn thanh niên) và người dân trên địa bàn các xã với số lượng bình quân 60 học viên/lớp.

 Thông qua các lớp tập huấn, đồng bào dân tộc thiểu số đã được cập nhật, thông tin về quan điểm, mục tiêu của chương trình; những nội dung cơ bản của Chương trình và những điểm mới so với các giai đoạn trước; đặc biệt là vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới và các vần để bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc;  xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn.

Từ những kiến thức thu nhận qua các lớp tập huấn, đồng bào dân tộc thiểu số sẽ từng bước nhận thức tốt hơn vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; xác định được những công việc, nội dung cụ thể cần làm trong xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện nguồn lực của từng thôn, từng gia đình… góp phần hoàn thiện mục tiêu xây dựng xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 đối với  các xã đặc biệt khó khăn khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Một số hình ảnh các lớp tập huấn

 Lớp tập huấn xã Phước Thành

Lớp tập huấn xã Phước ChiếnLưu Văn Thìn
Văn phòng Điều phối NTM

                                                                              
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 7
  • Trong tuần: 2217
  • Tất cả: 68329
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÔNG THÔN MỚI TỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm nội dung : Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Địa chỉ: Số 163 , đường 21/8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại : (0259) 3522063 ; Fax : (0259) 3828070  ; Email : vpdpninhthuan@gmail.com