Nông dân xã Phước Sơn ứng dụng thiết bị cơ giới vào thu hoạch bắp
Nông dân xã Phước Sơn ứng dụng thiết bị cơ giới vào thu hoạch bắp
Anh Lê Xuân Mai ở thôn Ninh Qúy (Phước Sơn) nuôi dê theo mô hình vỗ béo.
Anh Lê Xuân Mai ở thôn Ninh Qúy (Phước Sơn) nuôi dê theo mô hình vỗ béo.
Nông dân xã Phước Sơn phát triển cây táo đạt hiệu quả kinh tế cao.
Nông dân xã Phước Sơn phát triển cây táo đạt hiệu quả kinh tế cao.
Trường Tiểu học Phước Thiện (Phước Sơn) đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.
Trường Tiểu học Phước Thiện (Phước Sơn) đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.
Xã Phước Thuận phát triển các cơ sở ngành nghề tạo việc làm cho lao động địa phương.
Xã Phước Thuận phát triển các cơ sở ngành nghề tạo việc làm cho lao động địa phương.
Đường vào thôn Thuận Lợi (Phước Thuận) được bê tông đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.
Đường vào thôn Thuận Lợi (Phước Thuận) được bê tông đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.
Trường Mẫu giáo Phước Thuận được đầu tư xây dựng mới.
Trường Mẫu giáo Phước Thuận được đầu tư xây dựng mới.
Cán bộ xã Phước Thuận giải quyết hồ sơ cho Nhân dân.
Cán bộ xã Phước Thuận giải quyết hồ sơ cho Nhân dân.
Đường vào trung tâm xã Phước Thuận.
Đường vào trung tâm xã Phước Thuận.
Hệ thống kênh mương xã Phước Thái kiên cố hóa phục vụ nước sản xuất cho nông dân.
Hệ thống kênh mương xã Phước Thái kiên cố hóa phục vụ nước sản xuất cho nông dân.
Trạm Y tế xã Phước Thái đảm bảo trang thiết bị khám chữa bệnh cho Nhân dân.
Trạm Y tế xã Phước Thái đảm bảo trang thiết bị khám chữa bệnh cho Nhân dân.
 Ban điều phối dự án Tam nông hỗ trợ kinh phí xây dựng sân phơi lúa cho nông dân.
Ban điều phối dự án Tam nông hỗ trợ kinh phí xây dựng sân phơi lúa cho nông dân.
Nông dân xã Phước Thái áp dụng thiết bị cơ giới vàp thu hoạch lúa.
Nông dân xã Phước Thái áp dụng thiết bị cơ giới vàp thu hoạch lúa.
Đường vào trung tâm xã Phước Thái.
Đường vào trung tâm xã Phước Thái.
 • Nông dân xã Phước Sơn ứng dụng thiết bị cơ giới vào thu hoạch bắp
 • Anh Lê Xuân Mai ở thôn Ninh Qúy (Phước Sơn) nuôi dê theo mô hình vỗ béo.
 • Nông dân xã Phước Sơn phát triển cây táo đạt hiệu quả kinh tế cao.
 • Trường Tiểu học Phước Thiện (Phước Sơn) đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.
 • Xã Phước Thuận phát triển các cơ sở ngành nghề tạo việc làm cho lao động địa phương.
 • Đường vào thôn Thuận Lợi (Phước Thuận) được bê tông đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.
 • Trường Mẫu giáo Phước Thuận được đầu tư xây dựng mới.
 • Cán bộ xã Phước Thuận giải quyết hồ sơ cho Nhân dân.
 • Đường vào trung tâm xã Phước Thuận.
 • Hệ thống kênh mương xã Phước Thái kiên cố hóa phục vụ nước sản xuất cho nông dân.
 • Trạm Y tế xã Phước Thái đảm bảo trang thiết bị khám chữa bệnh cho Nhân dân.
 • Ban điều phối dự án Tam nông hỗ trợ kinh phí xây dựng sân phơi lúa cho nông dân.
 • Nông dân xã Phước Thái áp dụng thiết bị cơ giới vàp thu hoạch lúa.
 • Đường vào trung tâm xã Phước Thái.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÔNG THÔN MỚI TỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm nội dung : Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Địa chỉ: Số 163 , đường 21/8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại : (0259) 3522063 ; Fax : (0259) 3828070  ; Email : vpdpninhthuan@gmail.com