Chương trình OCOP_ Mỗi xã một sản phẩm
  • Về miền gió cát - Hương vị biển Cà Ná
  • Về miền gió cát - Làng nho Thái An
  • Về Miền Gió Cát - Ninh Thuận Xanh: Biến vùng đất nắng gió thành màu xanh
  • Về Miền Gió Cát - Ninh Thuận Xanh: Cách làm nông nghiệp mới lạ ở vùng đất nắng gió
  • Về miền gió cát - Ninh Thuận xanh: Trang trại của nắng và gió
  • Vườn quốc gia núi chúa 2010
  • 10 năm xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Thuận
  • NINH THUẬN - ĐƯỜNG ĐẾN TƯƠNG LAI
  • 10 NĂM NÔNG THÔN MỚI DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
  • Tiêu Điểm: Nông thôn mới - Được và chưa được | VTV24
1 2 
Tin mới
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÔNG THÔN MỚI TỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm nội dung : Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Địa chỉ: Số 163 , đường 21/8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại : (0259) 3522063 ; Fax : (0259) 3828070  ; Email : vpdpninhthuan@gmail.com