Tổng số: 473
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
706/KH-UBND 21/02/2024 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2024 Tải về
184/QĐ-UBND 21/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 Tải về
183/QĐ-UBND 21/02/2024 QUYẾT ĐỊNH Công nhận xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 Tải về
155/QĐ-UBND 31/01/2024 Quyết định Về việc công nhận thôn Thủy Lợi, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới” năm 2023 Tải về
158/QĐ-UBND 31/01/2024 Quyết định Về việc công nhận thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới” năm 2023 Tải về
161/QĐ-UBND 31/01/2024 Quyết định Về việc công nhận thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2023 Tải về
31/QĐ-UBND 31/01/2024 Quyết định Về việc công nhận thôn Khánh Nhơn 2, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới” năm 2023 Tải về
163/QĐ-UBND 31/01/2024 Quyết định Về việc công nhận thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới” năm 2023 Tải về
164/QĐ-UBND 31/01/2024 Quyết định Về việc công nhận thôn Khánh Tường, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới” năm 2023 Tải về
166/QĐ-UBND 31/01/2024 Quyết định Về việc công nhận thôn Tri Thủy 2, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới” năm 2023 Tải về
12345678910...