Mỹ Sơn - Xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi đầu tiên về đích nông thôn mới
Mỹ Sơn là 01 trong 15 xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh. Là xã trung du miền núi, nằm ở phía Đông Bắc của huyện Ninh Sơn  cách trung tâm huyện 16 km, có  diện tích tự nhiên là 12.856,40ha được chia làm 06 thôn  với 3.172 hộ/12.239 khẩu, bao gồm 04 dân tộc sinh sống nhưng chủ yếu là dân tộc Kinh (67,03%); Raglai (22,36%), Nùng: (5,04%), Chăm: (0,36%) và dân tộc khác (5,2%).
Trong những năm qua việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Mỹ Sơn gặp rất nhiều khó khăn và hạn chế như: Địa hình quản lý chia cắt gây khó khăn trong công tác quản lý, cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi… chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và đời sống; thu nhập bình quân đầu người thấp, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao; nhận thức của một số bộ phận nhân dân về chương trình còn hạn chế, vẫn còn mang nặng tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhá nước, chưa phát huy thật sự vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới do công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế; nội dung tuyên truyền chưa sâu sát, chưa đi vào cuộc sống người dân. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp không đảm bảo nguồn nước tưới nên còn bỏ hoang hóa nhiều; việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế và quy mô sản xuất vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu liên kết. Hàng năm do ảnh hưởng của thiên tai (hạn hán,mưa, lũ…kéo dài) đã gây nhiều thiệt hại đến sản xuất của người dân, Đặc biệt trong các năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của đại dịch CoVid - 19, đời sống và sản xuất của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về sản xuất và tiêu thụ nông sản, ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của người dân.. .


Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng

Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và người dân trong xã,  bằng những cách làm sáng tạo, những giải pháp linh động, thích ứng trong nhiều hoàn cảnh, chương trình xây dựng nông thôn mới của xã đã đạt nhiều kết quả tích cực, làm thay đổi diện mạo nông thôn, tác động  mạnh mẽ đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Giai đoạn 2016-2021, toàn xã đã huy động hơn 26 tỷ đồng, trong đó huy động từ doanh nghiệp và cộng đồng dân cư hơn 3,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 14,23%  để thực hiện các nội dung của chương trình.  Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, nâng cấp đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của người dân. Hệ thống đường giao thông nông thôn, đường nội đồng và kênh mương nội đồng đều được cứng hóa trên 85%, vượt so với yêu cầu cứng hóa 70%; hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, phục vụ sản xuất, sinh hoạt; các công trình phúc lợi được đầu tư góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Về sản xuất, xã đã chú trọng chỉ đạo và thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện nắng hạn, áp dụng kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nhân rộng các mô hình cây trồng đạt hiệu quả kinh tế cao như Dưa Lưới, Nho, Táo… ; kêu gọi và liên kết các Doanh nghiệp triển khai các mô hình trong đầu tư và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp với hộ nông dân như mô hình liên kết sản xuất Bắp lai F1 (Cây bắp nhân giống)  giữa hộ nông dân - Hợp tác xã - các Công ty liên kết về giống cây trồng; mô hình liên kết sản xuất cây mía giữa  hộ nông dân  với Công ty cổ phần đường Biên Hòa-Phan Rang; mô hình liên kết sản xuất  cây táo giữa  hộ dân - Hợp tác xã - Công ty Thư Thành Đạt.. .góp phần nâng cao thu nhập cho hộ nông dân.


Áp dụng kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất

Bên cạnh đó các hoạt động về văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường và an ninh, quốc phòng cũng được triển khai thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu của tiêu chí xã nông thôn mới.

Nhà Văn Hóa thôn Nha Húi

Tính đến hết năm 2021, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, trong đó các tiêu chí đặc biệt khó đối với các xã khu vực III  như Thu nhập, Hộ nghèo đều đạt so với chuẩn quy định. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 42,02 triệu đồng/người/năm và tỷ lệ hộ nghèo của xã đạt 4,84%. Với kết quả trên, qua khảo sát sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của xã đạt tỷ lệ khá cao 94,3%. 
Qua thẩm định của Văn phòng điều phối nông thôn mới  tỉnh, hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của xã đảm bảo yêu cầu và trình Hội đồng thẩm định xét, thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận.

Đình Trưng
VPĐP NTM tỉnh

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 37
  • Trong tuần: 321
  • Tất cả: 72861
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÔNG THÔN MỚI TỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm nội dung : Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Địa chỉ: Số 163 , đường 21/8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại : (0259) 3522063 ; Fax : (0259) 3828070  ; Email : vpdpninhthuan@gmail.com