Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Nhằm triển khai việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được đồng bộ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả, ngày 11/10/2021, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1689/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội.

Theo đó, Kế hoạch nhằm triển khai nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả và đưa Nghị quyết số 25/2021/QH15 đi vào cuộc sống, nhằm nâng cao công tác quản lý, điều hành và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan; Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 trên phạm vi cả nước. 

Theo Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định trong quý IV/2021 gồm: Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn  2021-2025 ( kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình), Quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) giai đoạn  2021-2025; Quyết định ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới/ nông thôn mới nâng cao/ nông thôn mới kiểu mẫu và địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn  2021-2025 và Quyết định ban hành quy định chi tiết nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng địa phương thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan  ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (các bộ, cơ quan Trung ương), UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch tại Quyết định số 1689/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đình Trưng

VPĐPNTM tỉnh
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 294
  • Tất cả: 72834
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÔNG THÔN MỚI TỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm nội dung : Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Địa chỉ: Số 163 , đường 21/8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại : (0259) 3522063 ; Fax : (0259) 3828070  ; Email : vpdpninhthuan@gmail.com