Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2020 và công tác đào tạo nghề lao động nông thôn trên địa bàn các huyện.
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 1548/KH-UBND ngày 29/42020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.
Từ ngày 18/12/2020 đến ngày 22/12/2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình nông thôn mới năm 2020 tại huyện Ninh Sơn và công tác đào tạo nghề lao động nông thôn gắn với sản xuất và quá trình xây dựng nông thôn mới tại các huyện Bác Ái, Thuận Bắc và Thuận Nam.
Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện các Sở: Lao động, Thương binh và xã hội, Nội vụ, Tư Pháp; đại diện Ủy ban nhân dân, Văn phòng Điều phối nông thôn mới, các phòng ban chuyên môn của huyện và lãnh đạo UBND các xã Mỹ Sơn, Quảng Sơn.
Về tình hình xây dựng nông thôn mới huyện Ninh Sơn: đến nay, huyện Ninh Sơn có 03 xã đã được công nhận nông thôn mới (Nhơn Sơn, Lương Sơn, Lâm Sơn), bình quân tiêu chí đạt 16,9 tiêu chí/xã và không còn xã dưới 10 tiêu chí. Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (Quảng Sơn, Mỹ Sơn), huyện, xã đã tổ chức rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện các tiêu chí. Qua rà soát, xã Quảng Sơn đạt 15/19 tiêu chí (tăng 03 tiêu chí so với đầu năm 2020), xã Mỹ Sơn đạt 19/19 tiêu chí và đang làm hồ sơ, thủ tục trình huyện thẩm tra.
Về công tác đào tạo nghề lao động nông thôn: Trên cơ sở nguồn vốn Sự nghiệp Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 phân cho các huyện thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp đào tạo nghề nông nghiệp (kỹ thuật chăn nuôi; kỹ thuật trồng trọt…) và phi nông nghiệp (đan, mây, tre, lát; kỹ thuật xây dựng…) cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số và lao động nữ của các xã.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 hạn chế tập trung động người nên việc triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gặp nhiều khó khăn, lùi thời gian đào tạo vào những tháng cuối năm khi đã kiểm soát được dịch bệnh. Với sự nỗ lực của các đia phương, cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu đào tạo theo kế hoạch và giải ngân nguồn vốn được phân bổ. Tuy nhiên vẫn có các huyện như Thuận Nam, Ninh Hải không giải ngân hết nguồn vốn do không đủ thời gian tổ chức các lớp dạy nghề.

Đoàn kiểm tra, giám sát của tỉnh đã phối hợp cùng với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện gặp gỡ trực tiếp những người lao động tham gia các lớp đào tạo nghề; trao đổi, tìm hiểu về quá trình ứng dụng các kiến thức đã được học vào quá trình sản xuất, tự tạo việc làm của người lao động.
Nhìn chung, người lao động tham gia các lớp đào tạo nghề đã được nâng cao kiến thức, nắm vững kỹ thuật, tiếp cận được với các ngành nghề mới, tạo thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo bền vững.

Một số hình ảnh kiểm tra thực tế tại các địa phương.


  
P.T.Việt
VPĐP NTM tỉnh
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 55
  • Trong tuần: 2129
  • Tất cả: 68154
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÔNG THÔN MỚI TỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm nội dung : Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Địa chỉ: Số 163 , đường 21/8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại : (0259) 3522063 ; Fax : (0259) 3828070  ; Email : vpdpninhthuan@gmail.com