Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện Chương trình OCOP năm 2020
Thực hiện Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt  nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020.
Để đánh giá kết quả thực hiện các nội dung Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) năm 2020, ngày 29/12/2020 Hội đồng nghiệm thu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do ông Phan Quang Thựu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu - chủ trì, đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện Chương trình OCOP năm 2020.
Tham gia nghiệm thu có các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các đơn vị tư vấn gồm Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn) và Trung tâm Phát triển nông thôn –Saemaul Undong (thuộc trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh).
Theo hợp đồng đã ký, các đơn vị tư vấn đã tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về Chương trình OCOP cho các chủ thể tham gia chương trình ( Doanh nghiệp vừa và nhỏ, các Hợp tác xã, hộ gia đình…), cán bộ quản lý các cấp; tư vấn xây dựng hệ thống tổ chức OCOP các cấp (tỉnh, huyện, xã); tư vấn xây dựng kế hoạch và hội đồng đánh giá sản phẩm cấp huyện, tỉnh; biên soạn cẩm nang, xây dựng website OCOP Ninh Thuận … và tổ chức Hội nghị xúc tiến cung cầu sản phẩm OCOP Ninh Thuận.

Ảnh thiết kế Website OCOP tỉnh Ninh Thuận

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện của các đơn vị tư vấn, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất đánh giá đạt và nghiệm thu hoàn thành nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện Chương trình OCOP năm 2020 đối với các đơn vị tư vấn.


Đình Trưng
VPĐP NTM tỉnh
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 6
  • Trong tuần: 290
  • Tất cả: 72830
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÔNG THÔN MỚI TỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm nội dung : Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Địa chỉ: Số 163 , đường 21/8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại : (0259) 3522063 ; Fax : (0259) 3828070  ; Email : vpdpninhthuan@gmail.com