Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2020
Ngày 29/5/2020, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị toàn quốc hệ thống văn phòng điều phối NTM các cấp năm 2020.
Dự Hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia trung ương; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương và các địa phương trên cả nước.
Đại diện tỉnh Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, Chương trình đã hoàn thành sớm các mục tiêu 5 năm (2016-2020) được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao, trong đó, 08/19 tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM hoàn thành vượt kế hoạch so với mục tiêu ban đầu; có 37 tỉnh/63 tỉnh đã hoàn thành và vượt kế hoạch 05 năm (2016-2020) được Thủ tướng Chính phủ giao. 
Tính đến hết tháng 5/2020, cả nước có 5.177 xã (58,2%) đạt chuẩn NTM, tăng 371 xã (5,2%) so với cuối năm 2020, bình quân cả nước đạt 16,2 tiêu chí/xã; Có 126/664 đơn vị cấp huyện thuộc 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn NTM (28,9%); 09 tỉnh thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM; 02 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai) được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020.
Hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp đã được kiện toàn đồng bộ từ Trung ương xuống địa phương (tỉnh, huyện), hoạt động ngày càng chuyên nghiệp. Nhận thấy tầm quan trọng của công tác tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh quản lý, điều hành, triển khai Chương trình ở cơ sở, một số địa phương đã chủ động điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (Hà Giang, Lào Cai), đánh dấu bước chuyển về chất trong thực hiện chương trình NTM giai đoạn này.
Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình xây dựng NTM của một số vùng còn thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước và vẫn còn khoảng cách chênh lệch khá lớn về kết quả thực hiện giữa các vùng, miền. Hiện vẫn còn 45 huyện thuộc 21 tỉnh, thành phố “trắng” xã NTM. Chất lượng đạt chuẩn NTM và công tác duy trì bền vững kết quả sau đạt chuẩn một số địa phương còn hạn chế; khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu còn thấp. Chất lượng các công trình, cơ sở hạ tầng sau khi đạt chuẩn của một số địa phương đã có dấu hiệu xuống cấp do chưa được quan tâm, duy tu bảo dưỡng thường xuyên. Một số huyện, xã sau khi được công nhận đạt chuẩn chưa quan tâm đến việc nâng cao chất lượng các tiêu chí mà tập trung quá nhiều vào xây dựng NTM kiểu mẫu… Chương trình OCOP khi triển khai trên diện rộng, nảy sinh nhiều vấn đề mới, trong đó một số địa phương có biểu hiện chạy theo phong trào, chưa chú ý đến hiệu quả của chương trình, nhất là khơi dậy được tiềm năng, lợi thế của khu vực nông thôn. Việc triển khai, tuân thủ Chu trình OCOP của một số địa phương còn lúng túng, chưa chặt chẽ. Nhiều địa phương thụ động, trông chờ vào tư vấn, trong khi số lượng đơn vị tư vấn triển khai Chương trình OCOP chưa nhiều.
Tại Hội nghị, các ngành, địa phương đã thảo luận, bổ sung nội dung, mục tiêu cho văn kiện Đại hội Đảng các cấp, định hướng cho chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; đồng thời, đặt ra những vấn đề khó khăn cần tháo gỡ và thảo luận về Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025. Định hướng vẫn giữ nguyên 19 tiêu chí NTM cấp xã, 09 tiêu chí cấp huyện; chỉ điều chỉnh, bổ sung nội hàm một số chỉ tiêu, tiêu chí để nâng cao chất lượng Chương trình giai đoạn 2021-2025. Tăng cường phân cấp, tạo sự linh hoạt khi quy định mức độ đạt chuẩn (nhưng không thấp hơn so với quy định, hướng dẫn của Trung ương) để phù hợp với thực tiễn và nhu cầu phát triển của từng địa phương, từng vùng; đồng thời, lượng hóa tối đa các tiêu chí bằng các chỉ tiêu có thể đo đếm để tiêu chí được đánh giá đúng thực chất, khách quan, đảm bảo việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tránh lãng phí. Tạo thuận lợi và khích lệ các xã, huyện có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn đến nay chưa đạt chuẩn NTM tiếp tục phấn đấu để đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2021-2025.  Đảm bảo tính đồng bộ, liên thông của bộ tiêu chí từ cấp xã, đến cấp huyện và cấp tỉnh. Về cấp độ của Bộ tiêu chí NTM các cấp, có: (1) Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM; (2) Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM, và (3) Quy định điều kiện xét, công nhận tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam cũng đề nghị đối với các xã đã đạt chuẩn NTM cần phải tiếp tục phấn đấu để đạt tiêu chí NTM nâng cao… Các địa phương cũng cần chú trọng phân bổ nguồn lực hợp lý để các xã về đích NTM đồng đều. Trong 6 tháng cuối năm 2020, các tỉnh, thành phố phải rà soát lại các huyện còn “trắng” xã NTM để hỗ trợ, hoàn thành chỉ tiêu không còn huyện xã NTM vào cuối năm 2020.
Một số hình ảnh tại Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2020 và tham quan thực tế tại địa phương./.Huỳnh Vũ Thùy Nhi
VPĐP NTM tỉnh

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 28
  • Trong tuần: 2102
  • Tất cả: 68127
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÔNG THÔN MỚI TỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm nội dung : Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Địa chỉ: Số 163 , đường 21/8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại : (0259) 3522063 ; Fax : (0259) 3828070  ; Email : vpdpninhthuan@gmail.com