Thứ trường Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam thăm gian hàng
Thứ trường Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam thăm gian hàng
Đại biểu tỉnh Ninh Thuận dự Hội nghị_1
Đại biểu tỉnh Ninh Thuận dự Hội nghị_1
Gian hàng sản phẩm tỉnh Ninh Thuận
Gian hàng sản phẩm tỉnh Ninh Thuận
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường thăm gian hàng
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường thăm gian hàng
Gian hàng tỉnh Ninh Thuận
Gian hàng tỉnh Ninh Thuận
  • Thứ trường Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam thăm gian hàng
  • Đại biểu tỉnh Ninh Thuận dự Hội nghị_1
  • Gian hàng sản phẩm tỉnh Ninh Thuận
  • Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường thăm gian hàng
  • Gian hàng tỉnh Ninh Thuận
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÔNG THÔN MỚI TỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm nội dung : Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Địa chỉ: Số 163 , đường 21/8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại : (0259) 3522063 ; Fax : (0259) 3828070  ; Email : vpdpninhthuan@gmail.com