Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 458/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/12/2020
Ngày hiệu lực 30/12/2020
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phát triển kinh tế- xã hội
Người ký duyệt Trần Quốc Nam
Tài liệu đính kèm QDUB 458 full.pdf
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÔNG THÔN MỚI TỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm nội dung : Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Địa chỉ: Số 163 , đường 21/8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại : (0259) 3522063 ; Fax : (0259) 3828070  ; Email : vpdpninhthuan@gmail.com