Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách các Hợp tác xã nông nghiệp tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 24/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách các Hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu văn bản 1190/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/09/2023
Ngày hiệu lực 11/09/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách các Hợp tác xã nông nghiệp tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 24/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách các Hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Lê Huyền
Tài liệu đính kèm QĐ_1190(11.09.2023_09h31p19)_signed.pdf
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NÔNG THÔN MỚI TỈNH NINH THUẬN
Chịu trách nhiệm nội dung : Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Địa chỉ: Số 163 , đường 21/8, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại : (0259) 3522063 ; Fax : (0259) 3828070  ; Email : vpdpninhthuan@gmail.com